Taong Nawawalan ng Pag-Asa Sa Buhay

Taong Nawawalan ng Pag-Asa Sa Buhay

“‘Yung mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay, sila ‘yung mga walang pananampalataya sa Dios. Kasi ‘yung nananampalataya sa Dios, kahit ano pa ang mangyari, hindi nawawalan ng pag-asa. Ang pag-asang nasa kanila, hanggang sa katapusan. (Hebreo 3:6)” – Bro. Eli Soriano, Bakit may mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay at nagpapakamatay?