Tamang Damdamin Kung Mababa ang Grades

Tamang Damdamin Kung Mababa ang Grades

Tanong: “Ano po ang tamang damdamin kung mababa ang grades sa school?” – @BREAD_Kathleen

Sagot ni Bro. Eli: “@BREAD_Kathleen Just don’t give up and pray.”