Sa Paggawa ng Mabuti

Sa Paggawa ng Mabuti

“Ang gusto namin ay makagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Dahil kung matututo tayong umibig sa kaaway, pati sa hindi natin kaibigan, magiging anak tayo ng Dios. Nasa Mateo 5:44-45 po iyan.” – Bro. Eli Soriano (Songs for Heroes 2 MOA Arena, June 30, 2015)