Pinakamabuting Kaibigan

Pinakamabuting Kaibigan

“Walang pinakamabuting kaibigan na magiging kaibigan tayo kundi ang Dios na Makapangyarihan sa lahat.” – Bro. Eli Soriano (Tweet noong April 30, 2014)