Pagkakasumpong Mo ng Mabuti, Gawin Mo Agad

Pagkakasumpong Mo ng Mabuti, Gawin Mo Agad

“Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, h’wag kang magpatumpik-tumpik, h’wag kang magpa-delay-delay, h’wag kang magpabukas-bukas; Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad!” – Bro. Eli Soriano