May Pag-Asa Pa Bang Mapatawad?

May Pag-Asa Pa Bang Mapatawad

Tanong: “May pag-asa pa po ba akong patawarin ng Dios? Lahat na ng kasalanan ay nagawa ko, liban lang sa pagpatay!” – Nemesio C. Maano Jr. ‏(@Dhong_Maano)

Sagot ni Bro. Eli: “Lahat ng kasalanang nagawa ng tao dahil sa hindi pagkakilala ng aral ng Dios ay may patawad sa bautismo. Gawa 2:36-38; I Timoteo 1:13.”