Lumipat ng Relihiyon

Lumipat ng Relihiyon

Tanong: Masama bang lumipat ng relihiyon kahit alam mong mali ang kasalukuyang inaaniban mo? – Moses Gonzales (@MosesGLive)

Sagot ni Bro. Eli: @MosesGLive Dapat umalis sa mali! Roma 16:17-18.