Antidepressants

Antidepressants

Tanong: @BroEliSoriano, okay lang po ba mag-take ng antidepressants? – Jameson Bontuyan (@jimbontz)

Sagot ni Bro. Eli: @jimbontz Bakit? Dapat prayers ang antidepressant ng Kristiano! Filipos 4:6-7 – “Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.”