Ano ang Marapat Sundin? Puso o Isip?

Ano ang Marapat Sundin? Puso o Isip?

Tanong: “Ano po ba ang marapat sundin? Ang puso o ang isip?” – @i_heartyou88

Sagot ni Bro. Eli: “Ang dapat masunod ay ang Dios. Dahil minsan, may gusto ang isip at puso na labag naman sa kalooban ng Dios.”