Ang Pagiging Matalino at Bobo

Ang Pagiging Matalino at Bobo

Tanong: “Bro. Eli, may tanong po ako. Ang Dios po ba ang gumagawa ng matalino at bobo? Bakit po siya gumawa ng hindi matalino?” – Yuya Matshushita (@yuyamatsushita2)

Sagot ni Bro. Eli: “@yuyamatsushita2 Ang pagiging matalino at bobo ay nasa capacidad ng tao; p’wede itong ma-develop!”