Ang Pag-iingat ng Dios sa Kaniyang Mga Anak

Ang Pag-iingat ng Dios sa Kaniyang Mga Anak

“Mas mahigit sa naiisip na pag-iingat ng tao ang pag-iingat ng Dios sa Kaniyang mga anak.” – Bro. Eli Soriano (Tweet noong June 2, 2014)